Obchodní podmínky

Kontaktní údaje na prodávajícího:
Diet Plan CZ s.r.o., V Celnici 1028/10, Praha 1, IČ: 05770081, tel. 777 577 677.

Všechny produkty jsou skladem, pokud není v detailu výrobku uvedeno jinak.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou konečné kromě nákladů na doručení zboží.

Nabízené způsoby doručení jsou dodání do Zásilkovny a dodání kurýrní službou na adresu v ČR. Cena dopravy je uvedena v posledním kroku objednávky.

U objednávek s doručením do zahraniční není možná platba dobírkou a nevztahuje se na ně doprava zdarma. Pro výši dopravného do zahraničí nás prosím kontaktujte před odesláním objednávky.

Akceptované způsoby platby jsou platba kartou, bankovní převod a dobírka. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

V případě platby platební kartou prostřednictvím platební brány GP webpay údaje o vaší platební kartě nemáme k dispozici, jelikož platbu provádíte na platební bráně GP webpay.

V případě, že objednané zboží je skladem, zásilka bude odeslána nejpozději do 3 dnů od potvrzení objednávky. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Zboží nesmí být poškozené nebo viditelně opotřebované, nesmí chybět jeho část a musí být včetně obalů. V opačném případě máme nárok na náhradu škody a je oprávněna si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku. Peníze za zboží budou uživateli vráceny nejpozději do 30 kalendářních dnů.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v obsahu těchto internetových stránek, tzn. nenese odpovědnost za správnost údajů ani záruky či odpovědnost za náklady, škody nebo újmu vzniklou na základě použitím tohoto sytému. Nemáme povinnost uzavřít kupní smlouvu v případě chyby v našem e-shopu.

S osobními údaji uživatelů a uloženými údaji zacházíme přísně důvěrně a nikdy je nepředáváme třetí osobě. Provozujeme činnost v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zabezpečujeme informace před zpřístupněním nepovolaným osobám. Uživatel souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých údajů (zejména jména, příjmení, adresy a kontaktních údajů) v naší databázi (a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním) pro účely poskytování služeb a pro naše marketingové účely, včetně zasílání obchodních sdělení související s poskytováním našich služeb a zboží. Uživatel dává souhlas s anonymním zpracováním svých dat v naší aplikaci pro účely statistik, analýz, výzkumů a dalších podobných účelů využití.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr@coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vyhrazujeme si právo měnit obchodní podmínky, nabídku poskytovaných produktů a ceník, takováto změna je účinná zveřejněním na těchto stránkách.

Uživatel odesláním objednávky souhlasí s těmito podmínkami a s použitím komunikačních prostředků na dálku.

Provozovatel: Diet Plan CZ s.r.o., V Celnici 1028/10, Praha 1, IČ: 05770081.


;